slide5 can palet slide4 can chong nuoc slide 3 can dem slide 1 can san

Cân Pallet - Cân xe nâng

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Cân pallet
Capacity :    1t / 2t/ 3t / 5t  Product Information : PE & P..
Giá: 14,500,000 vnđ
Trước thuế: 14,500,000 vnđ
Cân xe nâng - Cân Pallet -TAIWAN
Cân điện tử nâng tay Pallet Max: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn Sai số: 0.2kg, 0.5kg 1. Tính năng..
Giá: 14,500,000 vnđ
Trước thuế: 14,500,000 vnđ
Cân xe nâng - Cân Pallet in trực tiếp - TAIWAN
Cân điện tử nâng tay Pallet Max: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn Sai số: 0.2kg, 0.5kg 1. Tính năng..
Giá: 19,250,000 vnđ
Trước thuế: 19,250,000 vnđ
Cân xe nâng Pallet đầu in A9
Cân điện tử nâng tay Pallet đầu in A9 Max: 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn Sai số: 0.2kg, 0.5kg 1. ..
Giá: 19,800,000 vnđ
Trước thuế: 19,800,000 vnđ